ว่าด้วยบัง

บัง (กริยา) การที่สิ่งหนึ่งไปอยู่ในตำแหน่งหน้าของอีกสิ่งหนึ่งในลักษณะกีดขวาง

บัง (นาม) คนที่มีเชื้อสายอินเดียในประเทศไทย

บิ๊กบัง (นามเรียกขาน) คนไทยมุสลิม ที่เป็นใหญ่เป็นโตในสังคม เช่น เคยขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. หรือเคย เป็น หัวหน้าคณะรัฐประหาร

บังเอิญ (กริยา) การเกิดเหตุการณ์โดยไม่ตั้งใจ. ตัวอย่างเช่น. บิ้กบังบัญเอิญไปพบคนๆหนึ่งที่ฮ่องกงก่อนเสนอพรบ.ปรองดอง เป็นต้น

บังอาจ (กริยา) การหักหาญ กระทำการที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น พรรคการเมืองหนึ่งบังอาจใช้เสียงข้างมากลงมติเลื่อนวาระจากวาระ 27 มาเป็นวาระแรก โดยไม่ฟังเสียงทักท้วงจากสังคม

บังสุกุล (กริยา) เผา ใช้กับการเผาศพคน ไม่ใช่เผาศูนย์การค้าหรือสถานที่ราชการ อาจใช้ในกรณีเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น บิ้กบังเสนออย่างนี้ เตรียมบังสุกุลได้เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s